Projekční práce

  • Komplexní řešení preferujeme

    Komplexní řešení preferujeme

    Zpracujeme pro Vás veškerou potřebnou dokumentaci a přebereme starosti spojené s procesem schvalování staveb
Pozemní stavitelství

Rodinné a bytové domy


Pasivní domy - Nízkoenergetické stavby

Nabízíme našim klientům projektové dokumentace skutečně pasivních a nízkoenergetických domů zpracované odborníkem. Vhodným návrhem celé stavby lze výrazně snížit provozní i investiční náklady a přitom zachovat atraktivní vzhled.

Kombinace moderních energetických systémů vyžaduje odbornou znalost a zkušenost. Dokonce drobné úpravy návrhu dokáží uspořit značné budoucí náklady.

Vytápění, ZTI a TZB

Projekty vytápění


Vytváříme projekty vytápění a chlazení pro všechny druhy objektů (byty, rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, průmyslové objekty).

Projektujeme také alternativní zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody (tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda, solární systémy pro přípravu teplé vody, solární systémy pro přitápění, kotle na biomasu).

Zdravotně technické instalace


Jsme schopni obsáhnout projektovou dokumentaci zdravotechnických instalací (vodovod, kanalizace) a plynu komplexně od vnitřních rozvodů v objektech, až po napojení na veřejnou infrastrukturu (přípojky), prodloužení veřejných řadů k zájmovým objektům, případně vyřešit likvidaci splaškových vod na pozemku investora v akumulační jímce (žumpě), domovní čistírně odpadních vod, likvidaci dešťových vod jejich přípojkami, či ve vsakovacích jámách, drenážních systémech, vodovodní přípojky z veřejného vodovodního řadu, ze studny, vč.navržení domácí vodárny s tlakovou nádobou, plynové nízkotlaké, středotlaké přípojky z veřejných plynovodních řadů, vč.měření a regulace, případně z lokálního zásobníku plynu na pozemku investora.


Studie, návrhy exteriérů a interiérů

Jde o prvotní upřesnění Vašich představ a zadání návrhu budoucí stavby, od kterého se bude naše práce nadále odvíjet.

Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR

V dokumentaci jsou uvedeny základní informace o investorovi, stavbě, celkové situaci stavby a řešení inženýrských sítí. Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Současně se vyřizují stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury

Dokumentace pro stavební povolení - DSP

Na základě této dokumentace je vydáno stavební povolení. Je zde detailněji zpracována předešlá dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší i požárně bezpečnostní řešení a vnitřní instalace - voda, kanalizace, plyn, elektřina.

Dokumentace pro provedení stavby - výběr zhotovitele - DPS

Tato dokumentace rozvíjí detailněji dokumentaci pro stavební povolení. Je rozšířena zejména o detaily částí konstrukce a výpisy všech prvků. Na základě této dokumentace lze sestavit plánovaný rozpočet stavby.

PENB

Průkaz energetické náročnosti umožňuje jednoduché posouzení budov z hlediska kvality obalových konstrukcí, nároků na energii a tedy i nákladů pro její provoz. Od ledna 2009 vznikla dle novely zákona č. 406/2009 Sb. povinnost vlastnit tento průkaz ke každé novostavbě a také k některým druhům rekonstrukcí.

Technický dozor - TDS a ADS

Pro námi zpracované projekty zajišťujeme plné služby technického dozoru. Informujte se o pracovníků.

Vybrané reference

Bytové domy (BD U Třešňovky, Jindřicha Plachty – Praha 5, Mrštíkova – Praha 10,...).

Administrativní objekty (administrativní objekt Kateřinská – Praha 2, administrativní objekt ministerstva školství Na Poříčí 4 – Praha 1, zastupitelský úřad Ghana, Lybie – Praha 6,...).

Restaurace (japonská restaurace Londýnská – Praha 2, restaurace Cimburkova 27 – Praha 3,...).

Hotely (hotel Vyšehrad, hotel Ibis a Novotel Kateřinská – Praha 2,...).

Polyfunkční centra (Anděl City – Praha 5, kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – Ústí nad Labem, přestavba pivovaru Cheb, ...).

Penziony (penzion Úbislavice – Krkonoše, penzion Karlštejn,...).

Mateřské či základní školy (SOU Česká Lípa, ZŠ Ladislava Coňka Praha, MŠ Štefánikova Ústí nad Labem, ZŠ Červený Vrch – Praha 6,...).


Stanice pražského metra (stanice Střížkov, Libuš, Kobylisy,..)

AG Projekt.cz